Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın tüm renkleri burada... Peki ya sen?
Anasayfa

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Programı 2014 – 2015 sonbahar döneminde başlayarak ilk öğrencilerini almıştır. İlk öğrencilerimiz 2018-2019 Bahar döneminde mezun olacaktır. Çevre Mühendisliği’nin başlıca çalışma alanları; su kaynaklarının yönetimi; hava kirliliği ve kontrolü; su ve atıksu arıtımı; katı ve tehlikeli atık yönetimi; iklim değişikliği ve sera gazları emisyonunun kontrolü; çevre biyoteknolojisi; çevre yönetimi; risk yönetimi; temiz üretim ve gelişmekte olan teknolojiler; yenilenebilir enerji kaynakları (atıklardan enerji elde edilmesi) ve temiz teknolojilerdir. Öğrenciler bahsedilen bu alanlarla ilgili programımızdaki zorunlu dersleri ve ilgi duydukları ya da uzmanlaşmak istedikleri konularla ilgili seçmeli dersleri almaktadırlar.

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları, mühendislik yaklaşımlarını ve prensiplerini kullanarak küresel ve yerel ölçekteki çevresel sorunlara çözümler geliştirmek için; çevre mühendislerine, farklı disiplinlerden mühendislere ve diğer bilim insanlarına yüksek seviyede eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. 

Programların tamamlanmasının ardından, öğrenciler çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirmek için gerekli yetkinliğe ve çevre sorunlarına sürdürülebilir sistemler perspektifinden yaklaşabilme yeteneğine sahip olacaklardır.

 

 

Duyurular

MÜH 103 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve MÜH 104 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerinin, 2022-2023 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavları gün ve derslik bilgileri:
- MÜH 103 İş Sağlığı ve Güvenliği I 4 Ekim Salı 14:00-15:00, Makine Mühendisliği 1. kat A207
- MÜH 104 İş Sağlığı ve Güvenliği II 4 Ekim Salı 15:00-16:00, Makine Mühendisliği 1. kat A207
27.09.2022 13:00
21.07.2022 10:00
19.07.2022 11:00
20.06.2022 11:00
03.06.2022 11:54
02.03.2022 15:00
15.02.2022 16:28
2021-2022 Bahar Dönemi Lisansüstü Aday Giriş Sınavları 21 Ocak Cuma günü saat saat 10:00'da Zoom Platformu üzerinden Online olarak yapılacaktır. Zoom toplantı bilgileri adaylara e-posta olarak gönderilecektir.
19.01.2022 09:00
ÖNEMLİ DUYURU: Ders programı revize edilmiştir! Aldığınız derslerin Online veya Yüz Yüze olduğuna ders programından bakabilirsiniz!
29.09.2021 13:00
16.09.2021 11:00